ثبت دامنه هاستینگ Hosting ارزان

برای ثبت دامنه، کافیه که نام دامنه مورد نظرتون رو بهمراه پسوند دلخواه‌تون (مثلا brandname.com یا brandname.net یا ...) در کادر زیر جستجو کنید.
در صورتی که این دامنه قبلا توسط شخص دیگری ثبت نشده باشه، به راحتی می تونید اون رو در کمتر از یک دقیقه!! به نام خودتون ثبت کنید.

تعرفه خرید و ثبت دامنه ، انتقال دامنه و تمدید انواع دامنه هاستینگ Hosting

تمامی دامنه های هاستینگ Hosting بهمراه قیمت ثبت دامنه هاستینگ Hosting، قیمت انتقال دامنه هاستینگ Hosting و قیمت تمدید یکساله دامنه هاستینگ Hosting در جدول زیر قابل مشاهده هستند.

  تمامی قیمت‌ها معتبر و بروز هستند. آخرین بروزرسانی: چهارشنبه، ۲ اسفند ۱۴۰۲
TLDثبت دامنه با هاست
منظور: اگر بهمراه دامنه یک سرویس هاست یکساله هم سفارش دهید
ثبت دامنه بدون هاست
منظور: اگر فقط دامنه ثبت کنید (بدون سفارش هاست)
هزینه انتقال دامنه
(به همراه تمدید یکساله)
ثبت دامنه ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .compare
.compare۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان۴,۹۴۰,۰۰۰ تومانثبت دامنه .compare ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .select
.select۴,۸۴۵,۰۰۰ تومان۴,۹۴۵,۰۰۰ تومان۴,۹۴۵,۰۰۰ تومانثبت دامنه .select ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .radio
.radio۳۴,۸۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۷۰,۰۰۰ تومانثبت دامنه .radio ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .forum
.forum۸۷,۱۱۰,۰۰۰ تومان۸۷,۲۱۰,۰۰۰ تومان۸۷,۲۱۰,۰۰۰ تومانثبت دامنه .forum ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .contact
.contact۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان۲,۹۴۰,۰۰۰ تومانثبت دامنه .contact ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .dev
.dev۸۷۱,۰۰۰ تومان۹۷۱,۰۰۰ تومان۹۷۱,۰۰۰ تومانثبت دامنه .dev ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .storage
.storage۷۶,۸۷۰,۰۰۰ تومان۷۶,۹۷۰,۰۰۰ تومان۷۶,۹۷۰,۰۰۰ تومانثبت دامنه .storage ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .my
.my۹,۸۴۵,۰۰۰ تومان۹,۹۴۵,۰۰۰ تومان۹,۹۴۵,۰۰۰ تومانثبت دامنه .my ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .how
.how۲,۰۰۷,۰۰۰ تومان۲,۱۰۷,۰۰۰ تومان۲,۱۰۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .how ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .page
.page۱,۸۴۷,۰۰۰ تومان۱,۹۴۷,۰۰۰ تومان۱,۹۴۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .page ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .best
.best۱,۱۴۷,۰۰۰ تومان۱,۲۴۷,۰۰۰ تومان۱,۴۸۵,۰۰۰ تومانثبت دامنه .best ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .app
.app۱,۲۶۷,۰۰۰ تومان۱,۳۶۷,۰۰۰ تومان۱,۳۶۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .app ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .menu
.menu۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان۲,۳۹۵,۰۰۰ تومانثبت دامنه .menu ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .zone
.zone۱,۸۸۱,۰۰۰ تومان۱,۹۸۱,۰۰۰ تومان۲,۴۱۳,۰۰۰ تومانثبت دامنه .zone ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .wiki
.wiki۱,۲۹۷,۰۰۰ تومان۱,۳۹۷,۰۰۰ تومان۱,۹۶۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .wiki ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .world
.world۱,۷۱۷,۰۰۰ تومان۱,۸۱۷,۰۰۰ تومان۲,۳۷۳,۰۰۰ تومانثبت دامنه .world ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .website
.website۱,۲۹۷,۰۰۰ تومان۱,۳۹۷,۰۰۰ تومان۱,۷۵۱,۰۰۰ تومانثبت دامنه .website ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .video
.video۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان۳,۸۷۰,۰۰۰ تومانثبت دامنه .video ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .tools
.tools۱,۷۳۵,۰۰۰ تومان۱,۸۳۵,۰۰۰ تومان۲,۰۳۱,۰۰۰ تومانثبت دامنه .tools ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .top
.top۱۳۱,۰۰۰ تومان۲۳۱,۰۰۰ تومان۵۲۳,۰۰۰ تومانثبت دامنه .top ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .tickets
.tickets۵۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان۵۹,۷۰۰,۰۰۰ تومانثبت دامنه .tickets ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .tips
.tips۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان۲,۱۷۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .tips ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .team
.team۱,۸۲۱,۰۰۰ تومان۱,۹۲۱,۰۰۰ تومان۲,۳۵۳,۰۰۰ تومانثبت دامنه .team ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .tech
.tech۲,۹۹۷,۰۰۰ تومان۳,۰۹۷,۰۰۰ تومان۳,۵۰۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .tech ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .technology
.technology۱,۳۸۵,۰۰۰ تومان۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان۱,۸۵۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .technology ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .tel
.tel۷۵۳,۰۰۰ تومان۸۵۳,۰۰۰ تومان۱,۰۴۱,۰۰۰ تومانثبت دامنه .tel ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .systems
.systems۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان۱,۹۱۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .systems ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .support
.support۱,۲۴۳,۰۰۰ تومان۱,۳۴۳,۰۰۰ تومان۱,۸۵۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .support ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .solutions
.solutions۱,۵۷۱,۰۰۰ تومان۱,۶۷۱,۰۰۰ تومان۱,۹۸۱,۰۰۰ تومانثبت دامنه .solutions ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .space
.space۱,۳۱۵,۰۰۰ تومان۱,۴۱۵,۰۰۰ تومان۱,۹۴۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .space ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .site
.site۱,۸۲۱,۰۰۰ تومان۱,۹۲۱,۰۰۰ تومان۲,۲۱۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .site ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .software
.software۱,۸۱۷,۰۰۰ تومان۱,۹۱۷,۰۰۰ تومان۲,۳۵۱,۰۰۰ تومانثبت دامنه .software ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .services
.services۱,۸۹۷,۰۰۰ تومان۱,۹۹۷,۰۰۰ تومان۲,۳۵۳,۰۰۰ تومانثبت دامنه .services ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .security
.security۲۹۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومانثبت دامنه .security ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .run
.run۱,۳۳۷,۰۰۰ تومان۱,۴۳۷,۰۰۰ تومان۱,۸۵۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .run ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .report
.report۱,۳۳۷,۰۰۰ تومان۱,۴۳۷,۰۰۰ تومان۱,۴۸۵,۰۰۰ تومانثبت دامنه .report ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .review
.review۱,۵۵۷,۰۰۰ تومان۱,۶۵۷,۰۰۰ تومان۱,۶۵۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .review ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .reviews
.reviews۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان۷,۹۴۰,۰۰۰ تومان۷,۹۴۰,۰۰۰ تومانثبت دامنه .reviews ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .protection
.protection۲۹۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومانثبت دامنه .protection ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .pro
.pro۱,۱۳۱,۰۰۰ تومان۱,۲۳۱,۰۰۰ تومان۱,۶۸۵,۰۰۰ تومانثبت دامنه .pro ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .promo
.promo۱,۱۹۷,۰۰۰ تومان۱,۲۹۷,۰۰۰ تومان۱,۶۰۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .promo ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .plus
.plus۱,۸۸۱,۰۰۰ تومان۱,۹۸۱,۰۰۰ تومان۲,۴۱۳,۰۰۰ تومانثبت دامنه .plus ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .photo
.photo۱,۶۵۷,۰۰۰ تومان۱,۷۵۷,۰۰۰ تومان۱,۷۵۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .photo ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .photos
.photos۱,۱۸۷,۰۰۰ تومان۱,۲۸۷,۰۰۰ تومان۱,۸۵۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .photos ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .pics
.pics۱,۵۲۷,۰۰۰ تومان۱,۶۲۷,۰۰۰ تومان۱,۹۶۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .pics ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .pictures
.pictures۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان۱,۸۳۰,۰۰۰ تومانثبت دامنه .pictures ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .partners
.partners۵,۶۵۷,۰۰۰ تومان۵,۷۵۷,۰۰۰ تومان۵,۷۵۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .partners ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .online
.online۲۵۳,۰۰۰ تومان۳۵۳,۰۰۰ تومان۲,۱۴۱,۰۰۰ تومانثبت دامنه .online ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .network
.network۱,۳۹۷,۰۰۰ تومان۱,۴۹۷,۰۰۰ تومان۱,۸۷۳,۰۰۰ تومانثبت دامنه .network ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .name
.name۶۸۳,۰۰۰ تومان۷۸۳,۰۰۰ تومان۷۸۳,۰۰۰ تومانثبت دامنه .name ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .media
.media۱,۸۸۱,۰۰۰ تومان۱,۹۸۱,۰۰۰ تومان۲,۴۱۳,۰۰۰ تومانثبت دامنه .media ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .ltd
.ltd۱,۳۳۷,۰۰۰ تومان۱,۴۳۷,۰۰۰ تومان۱,۸۵۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .ltd ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .ltda
.ltda۶,۸۴۵,۰۰۰ تومان۶,۹۴۵,۰۰۰ تومان۶,۹۴۵,۰۰۰ تومانثبت دامنه .ltda ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .management
.management۱,۳۸۵,۰۰۰ تومان۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان۱,۴۸۵,۰۰۰ تومانثبت دامنه .management ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .link
.link۴۹۱,۰۰۰ تومان۵۹۱,۰۰۰ تومان۷۳۵,۰۰۰ تومانثبت دامنه .link ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .io
.io۳,۴۸۱,۰۰۰ تومان۳,۵۸۱,۰۰۰ تومان۳,۹۰۳,۰۰۰ تومانثبت دامنه .io ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .it
.it۴,۸۴۳,۰۰۰ تومان۴,۹۴۳,۰۰۰ تومان۴,۹۴۳,۰۰۰ تومانثبت دامنه .it ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .international
.international۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان۱,۸۵۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .international ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .hosting
.hosting۲۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان۲۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان۲۹,۴۹۰,۰۰۰ تومانثبت دامنه .hosting ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .host
.host۴,۵۴۷,۰۰۰ تومان۴,۶۴۷,۰۰۰ تومان۵,۶۴۱,۰۰۰ تومانثبت دامنه .host ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .help
.help۱,۴۶۷,۰۰۰ تومان۱,۵۶۷,۰۰۰ تومان۲,۱۶۵,۰۰۰ تومانثبت دامنه .help ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .guru
.guru۲,۱۲۷,۰۰۰ تومان۲,۲۲۷,۰۰۰ تومان۲,۶۶۱,۰۰۰ تومانثبت دامنه .guru ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .guide
.guide۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۲,۹۷۰,۰۰۰ تومانثبت دامنه .guide ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .group
.group۱,۵۲۳,۰۰۰ تومان۱,۶۲۳,۰۰۰ تومان۱,۶۲۳,۰۰۰ تومانثبت دامنه .group ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .email
.email۱,۳۹۷,۰۰۰ تومان۱,۴۹۷,۰۰۰ تومان۱,۷۴۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .email ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .domains
.domains۴,۸۴۳,۰۰۰ تومان۴,۹۴۳,۰۰۰ تومان۴,۹۴۳,۰۰۰ تومانثبت دامنه .domains ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .download
.download۱,۵۵۷,۰۰۰ تومان۱,۶۵۷,۰۰۰ تومان۱,۶۵۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .download ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .directory
.directory۱,۱۸۷,۰۰۰ تومان۱,۲۸۷,۰۰۰ تومان۱,۸۵۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .directory ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .design
.design۲,۶۲۷,۰۰۰ تومان۲,۷۲۷,۰۰۰ تومان۳,۱۹۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .design ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .creditcard
.creditcard۹,۹۹۳,۰۰۰ تومان۱۰,۰۹۳,۰۰۰ تومان۱۰,۰۹۳,۰۰۰ تومانثبت دامنه .creditcard ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .credit
.credit۵,۷۶۷,۰۰۰ تومان۵,۸۶۷,۰۰۰ تومان۷,۱۸۳,۰۰۰ تومانثبت دامنه .credit ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .coupons
.coupons۲,۶۹۷,۰۰۰ تومان۲,۷۹۷,۰۰۰ تومان۳,۳۲۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .coupons ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .computer
.computer۱,۷۴۷,۰۰۰ تومان۱,۸۴۷,۰۰۰ تومان۲,۴۱۳,۰۰۰ تومانثبت دامنه .computer ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .codes
.codes۳,۲۲۷,۰۰۰ تومان۳,۳۲۷,۰۰۰ تومان۵,۷۵۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .codes ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .cloud
.cloud۱,۱۴۷,۰۰۰ تومان۱,۲۴۷,۰۰۰ تومان۱,۶۲۱,۰۰۰ تومانثبت دامنه .cloud ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .click
.click۴۹۱,۰۰۰ تومان۵۹۱,۰۰۰ تومان۹۹۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .click ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .cheap
.cheap۱,۸۸۱,۰۰۰ تومان۱,۹۸۱,۰۰۰ تومان۲,۱۰۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .cheap ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .chat
.chat۱,۸۹۷,۰۰۰ تومان۱,۹۹۷,۰۰۰ تومان۲,۴۳۵,۰۰۰ تومانثبت دامنه .chat ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .center
.center۱,۳۲۵,۰۰۰ تومان۱,۴۲۵,۰۰۰ تومان۱,۷۴۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .center ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .blog
.blog۱,۵۴۱,۰۰۰ تومان۱,۶۴۱,۰۰۰ تومان۱,۹۱۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .blog ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .blackfriday
.blackfriday۸,۱۵۷,۰۰۰ تومان۸,۲۵۷,۰۰۰ تومان۹,۸۶۳,۰۰۰ تومانثبت دامنه .blackfriday ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .audio
.audio۸,۱۵۷,۰۰۰ تومان۸,۲۵۷,۰۰۰ تومان۸,۲۵۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .audio ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .info
.info۱,۱۳۷,۰۰۰ تومان۱,۲۳۷,۰۰۰ تومان۱,۵۶۷,۰۰۰ تومانثبت دامنه .info ارزان
ارزان ترین قیمت ثبت دامنه .net
.net۹۹۳,۰۰۰ تومان۱,۰۹۳,۰۰۰ تومان۱,۰۹۳,۰۰۰ تومانثبت دامنه .net ارزان
Go to Top